Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

PiraeusInvest Global Balanced FoFs

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 2/12/2016
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €22.338.825,18
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €11,1200
ISIN LU1508974752
Προμήθεια Διαχείρισης 0,90%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Overall Morningstar RatingTM Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Moderate Allocation - Global
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Η δυνατότητα επίτευξης κερδών, σε μέσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναλαμβάνοντας σχετικά μέτριο επενδυτικό κίνδυνο προσφέροντας ευρεία διαφοροποίηση σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες ενεργητικού (μετοχικές αξίες, ομολογιακές αξίες και μέσα χρηματαγοράς) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες