Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Η επιλογή που κάνει τον επενδυτή μέτοχο σε επιλεγμένες εταιρίες και συμμέτοχο στα κέρδη τους

Η κατηγορία Μετοχικών υπο - Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Αμοιβαίου Κεφαλίου PiraeusInvest περιλαμβάνει 1 υπό - Αμοιβαίo Κεφάλαιo που επιδιώκει κεφαλαιακά κέρδη και μερισματικές αποδόσεις από μετοχικούς τίτλους. 


Διαθέσιμα Προϊόντα