Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Η επιλογή που κάνει τον επενδυτή μέτοχο σε επιλεγμένες εταιρίες και συμμέτοχο στα κέρδη τους

Η κατηγορία Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Piraeus Asset Management Europe περιλαμβάνει 1 Αμοιβαίo Κεφάλαιo που επιδιώκει κεφαλαιακά κέρδη και μερισματικές αποδόσεις από μετοχικούς τίτλους. 


Διαθέσιμα Προϊόντα