Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Νικόλαος Κοββατζής

Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Ο κ. Νικόλαος Κοββατζής  είναι Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στον Χρηματοοικονομικό τομέα. Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα στην Δνση Treasury Sales, εντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007 ως Trader  με κύρια αρμοδιότητα την κατάρτιση στρατηγικής  πωλήσεων και  διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ακολουθως ανέλαβε τη θέση του Project Manager στο Piraeus Fincancial Markets. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως  Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων της ABN-AMRO Asset Management και ως  Tresury Risk Officer της  National Westminster Bank. Είναι κάτοχος πτυχίου Η/Υ (BSc in Computer Science) από τοDemontfort University, Leicester, UK.