Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

21/12/2018

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 24η Δεκεμβρίου 2018

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 834/20.12.2018 αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη Δευτέρα 24/12/2018.

Απόφαση ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.