Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

14/04/2014

Ανακοίνωση μετάθεσης αντιπροσώπευσης Αμοιβαίων Κεφαλάιων Ξένων Οίκων στην Τράπεζα Πειραιώς

Ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι από την 14.04.2014 και εφεξής η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν θα διαθέτει στην Ελλάδα μερίδια/μετοχές των αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ ING, BNP, Pioneer και Goldman Sachs, λόγω λύσης της συνεργασίας της με τις εταιρίες αντιπροσώπευσης των ως άνω ΟΣΕΚΑ, ING Asset Management B.V., BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Pioneer Global Investments Limited και Goldman Sachs International, αντιστοίχως. Οι μεριδιούχοι/μέτοχοι που έχουν  αποκτήσει συμμετοχή στους ανωτέρω ΟΣΕΚΑ, μέσω της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, θα εξυπηρετούνται πλέον από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία έχει, δυνάμει σχετικών συμβάσεων, αναλάβει καθήκοντα διαμεσολάβησης για τη διάθεση μεριδίων/μετοχών των ΟΣΕΚΑ ING, BNP, Pioneer και Goldman Sachs στην Ελλάδα και η οποία θα τηρεί πλέον όλα τα αρχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επένδυσή τους σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ.